Life coach uddannelsen online

Tag coachuddannelsen online - Din vej til en karriere som coach

– Få adgang til vores eksklusive online coach uddannelse
og lær at guide andre til mental velvære og personlig udvikling.
life coachuddannelsen online

KAMPAGNE PRIS gælder til og med d. 31/5-24

KØB DIN PLADS ALLEREDE I DAG

kom med for kun kr. 2.500,- (normalpris kr. 8.500)

Er du interesseret i personlig udvikling? Brænder du for at gøre en forskel i andre menneskers liv?
 Og Kan du lide at selv-studere kombineret med at få undervisning online?

 SÅ KOM MED PÅ NÆSTE ONLINE LIFE COACH UDDANNELSE – med fokus på mental sundhed og personlig udvikling.

Dvinges online coach uddannelse kan klart anbefales. For mig har det været en gave, at det har været online, da jeg spare meget tid og kørsel. Jeg var spændt på, om jeg mistede noget ”nærhed” ved et online kursus, men det har ikke været tilfældet. Mettes anerkendende væremåde nåede helt igennem og jeg følte på intet tidspunkt, at sidde lange væk. Tilmed har det været særlig let at ”mødes” i træningsgruppen, hvilket har ført til mere sparring og træning på tværs. Mettes undervisning er utrolig spændende, struktureret og givet med en varme, hvor der altid er plads til at spørge. Der gives et stort materiale, med både viden, metoder,
redskaber, øvelser, inspiration til selvstudie og ikke mindst et anerkendende rum hvor der er plads til udvikling. For mig har det været en fantastisk rejse både personligt, men også særdeles brugbart i mit arbejde. Jeg benyttede mig af bruttolønsordningen, hvilket var let og med god besparelse”
(Mona Jacobsen pædagog – Tarm)

“Tag med på en fantastisk rejse. Har du interesse i personlig udvikling, så skal du helt klart med på denne tur. Du vil ALDRIG fortryde det og du vil få en oplevelse for livet – det kan jeg love dig for”. (Bo Meyer Ulfborg).

“Jeg har tilmeldt mig Dvinges coachuddannelse, fordi det er en unik mulighed for at uddanne mig til coach i et format, som kan tilpasses nøjagtigt til mit liv. Og dét er nødvendigt, når jeg både hjemmepasser børnene og kickstarter min virksomhed (Miriambjerg.dk) samtidig 😍✨” (Miriam Bjerg)

Denne uddannelse er skabt til dig, der ønsker at udforske verdenen af coaching, lære effektive teknikker og redskaber, og skabe varige forandringer i både dit eget liv og i livet for andre.

Vi tror på, at hver eneste af os har en unik evne til at inspirere, motivere og guide andre mod deres mål og drømme. Gennem vores uddannelse vil du lære at udnytte dine naturlige talenter og udvikle de nødvendige færdigheder til at skabe meningsfulde forandringer i menneskers liv.

Du vil blive præsenteret for en bred vifte af emner, herunder kommunikation, målsætning, mental træning, empowerment, og meget mere. Vores undervisningsmetoder er interaktive, engagerende og skræddersyet til at imødekomme dine behov som studerende.

Vi er her for at støtte dig på hele din uddannelsesrejse. Vores undervisere er erfarne coaches, der er dedikerede til din succes, og vores online fællesskab er et sted, hvor du kan dele dine erfaringer, få inspiration og få støtte fra dine medstuderende.

Vi er sikre på, at du vil finde vores uddannelse både givende og udfordrende, og vi glæder os til at se, hvordan du vokser og udvikler dig som coach

HVORFOR TAGE COACH UDDANNELSEN ONLINE?:

Det gode ved online er netop fleksibilitet. Rigtig mange har travlt og kan have svært ved at afsætte tid til f.eks en uddannelse eller et kursus, også selv om det er noget man inderst inde gerne vil. En online uddannelse kan du tilgå når det passer dig. Du modtager alt indholdet direkte i din mail.

 

Hvem er denne uddannelse til?

✔️Det kan være dig der længe har ønsket at komme med på den fysiske uddannelse, men hvor tidsrammen ikke passede, du skulle køre for langt eller synes det var for upraktisk i forhold til dit nuværende liv.

✔️Det kan være dig der ønsker at bruge det i dit nuværende arbejde, hvor du er vant til at have samtaler og ønsker at få nogle andre/nye redskaber.

✔️Det kan være dig der har planer om at starte egen Life Coaching virksomhed op nær fremtid.

✔️Eller måske er du allerede selvstændig og gerne vil have redskaber som du kan kombinerer med det du allerede tilbyder, såsom sessioner og forløb både 1-1 og i grupper

✔️Det kan være dig der har været udsat for kriser, stress, skilsmisse eller på anden måde har fået hjælp og derfor nu gerne vil bruge dine erfaringer og derved hjælpe andre.

INDHOLD PÅ DE 6 MODULER:

Modul 1 Værdiarbejde. På dette første modul bygger vi fundamentet for et godt forløb. Her arbejdes med at finde de personlige værdier. Værdier er vores indre kompas til at finde retning i livet, og til at holde os på sporet af at leve et liv i harmoni.

På første modul får du også kendskab til spørgeteknikker, faser og grundideer i Life coaching. Vi kommer også omkring målsætningsarbejdede. Her får du 1 model som er yderst effektiv til at kommunikerer til din underbevidsthed. De fleste der prøver denne model vil opnå et eller flere af de mål de sætter sig for. Et mål er som et fyrtårn på havet. Det guider dig i en retning, og det giver dig en kurs. Et mål er noget, du har foran dig, noget, du kan gå efter. Mål giver motivation og inspirerer os til at gøre mere. Studier viser, at hvis du planter et mål i din bevidsthed, vil din underbevidsthed hjælpe dig med at nå det.

Dette arbejde er givende og hjælper både dig og dine kommende klienter med at komme i mål med det de drømmer om og længes efter.

På dette modul inddeles i mindre grupper på i alt 3 personer. Denne øvegruppe kan bruges til sparring, fællesskab og som et mødested til at få øvet rollen som coach. Som minimum mødes i online 1 gang mellem hvert modul.

Modul 2På dette modul vil du komme til at arbejde med overbevisninger – Det er de subjektive historier vi hver især har med os, som enten bremser os eller støtter os i livet. Vi tager udgangspunkt i den kognitive psykologi og benytter forskellige modeller til at udfolde begrænsende tanker. I enhver situation, i enhver oplevelse vil der opstå tanker – bevidst som ubevidst og disse tanker påvirker os. Behagelige tanker vil give positive følelser. Ubehagelige tanker vil give negative følelser. Og disse påvirkninger lejrer sig i kroppen som derved giver nogle fornemmelser.  Alt efter hvad vi tænker og mærker vil vi få en reaktion. Vi undersøger hvordan sindet og de mentale barrierer forhindrer os i at opnå de mål og resultater vi længes efter og hvad vi kan gøre i stedet.

Vi afslutter modul 2 med forskellige former for kommunikation. Det handler bl.a. om at kunne udtrykke vore følelser, tanker og behov på en måde som giver os størst mulig chance for at blive mødt.

Det handler også om, at kunne udvikle vore evner til at forstå og respondere direkte på andre menneskers dybereliggende følelser og behov, uanset hvordan disse bliver kommunikeret om det er i form af kritik, bebrejdelser eller andre former for aggressioner

Modul 3 – kommer til at handle om skyggearbejde. Vi har alle lyse og mørke skygger som, hvis ikke de bliver integreret, vil blive ved med at spænde ben for os. Skygger er alle de egenskaber af os selv, som vi ikke vil være og ofte har glemt. Det er derfor, at vi kan komme til at føle os fanget i et bestemt selvbillede eller i en bestemt kasse.  

Du vil som coach møde mennesker som ubevidst saboterer sig selv og lever med skamfulde overbevisninger (f.eks. Via drama, vold, misbrug af enhver art) eller forsøger at dække over skammen – bliver overperfektionistiske, overpræsterer og jager overdrevet succes.

Derfor er skyggearbejde et vigtigt teoretisk, som praktisk redskab til at hjælpe mennesker så de kan møde den del af sig selv som stadig har håb og drømme og den del der er fri, levende og tillidsfuld. Skyggearbejde sætter os fri.

Som coach kan man opleve, at klienten prøver at genskabe sine relationer til tidligere betydningsfulde voksne, normalt forældrene. Det er beskrevet som overføring og coachens følelsesmæssige reaktioner på overføringen er beskrevet som modoverføring. Derfor vil du på dette modul få flere redskaber til selve rammen i et coaching forløb og redskaber til hvordan du kan holde dig på egen banehalvdel når du coacher/har samtaler og dermed undgår at blive smittet af dine klienternes udfordringer.

Efter modul 3 har du redskaber nok til at få afprøvet din rolle som coach ”in real life”. Derfor er der et krav om 3 samtaler, og om du vælger den samme eller flere klienter er op til dig. Man kan finde ens øve klienter via netværk, familie, sociale medier mm.

Modul 4 – Du vil som kommende coach møde mange mennesker der har glemt hvem de er, som har mistet kontakten til kærlighed, glæde og frihed i deres tilværelse. Mennesker med et sind der er tilbøjelig til at identificere sig med stort set hvad som helst. Derfor vil vi på dette modul arbejde med at genfinde og udfolde vores dybeste kilde til livskvalitet og herved finde ind til os selv igen. Det gør vi ved at finde svar i identitet og identifikation – 3 lag af vores identitet som hver især påvirker den måde vi er i verden på.

Det handler om at undgå at falde tilbage til gamle mønstre og for at det kan lade sig gøre, så får vi en bevidsthed omkring hvad vi hver især er identificeret med, altså hvordan vi ser os selv – ofte livshæmmende selvbilleder. For at kunne ændre på gamle reaktionsmønstre, er det vigtigt i første omgang at blive bevidste om hvordan vi reagere.       

Det er gennem bevidstheden, at vi får muligheden for at kunne opdage og stoppe os selv i et reaktivt mønster og i stedet kunne tænke kreativt. Med kreativt menes, at vi slår autopiloten fra og bevidst sætter vores liv i det gear, der er mest hensigtsmæssigt. Du får hemmeligheden bag transformation.

Vi vil udforske en af de vigtigste redskaber indenfor identitetscoaching.

 

Modul 5På dette modul får du en grundlæggende viden om tilknytning. Du får teorien og noget af historien bag. På dette modul er det Mikael Gjelstrup som er gæsteunderviser. Mikael er ekspert indenfor dette felt og i gang med at udgive litteratur omkring emnet. Mikael vil undervise i forskellige aspekter omkring tilknytning. Du får mulighed for at undersøge din egen tilknytningsstil, og der arbejdes ud fra en viden som handler om at mennesker inddeles i 4 kategorier – Tryg tilknytning, ængstelig, undvigende, og desorganiseret. Og alt efter hvilken tilknytning man er, afspejles det i de nære relationer og viser hvordan vi håndter pres her. Du får viden og redskaber til hvordan du kan coache ud fra dine klienters tilknytningsmønstre. 

Vi bliver i relationerne. Du modtager nemlig et helt kærlighedsmodul. Hvad er kærlighed, hvorfor bøvler mange af os i de nære relationer, og hvilke betingelser nærer vores relationer. Vi kommer omkring de forestillinger vi har når det kommer til kærlighed. Forestillinger der er forskellige og alligevel har noget til fælles; de er alle betinget af ydre omstændigheder. Det er en partner der skal give os det vi har brug for og det er der flere problemstillinger i. Disse vil vi udforske sammen, og du vil få mulighed for at blive bevidst om egne forestillinger samt, hvad der skal til for at vi med større sandsynlighed vil opleve kærlighed.

Kærlighed er ikke noget et parforhold kan levere. Kærlighed er der imod en vigtig forudsætning for et velfungerende kærlighedsforhold.

Modul 6 –   Dette modul kommer til at handle om stress. Stressede mennesker er ikke syge – de har færre ressourcer end de plejer og vi kan hjælpe dem med at få flere ressourcer igen.

Der er forsket i at stress og personlighed hænger sammen. Det giver sig bl.a. udslag i hvordan vi hver især påvirkes af belastninger/stress: – lavt selvværd kan give stress, stress kan give lavt selvværd, mennesker med stort engagement, flinkeskole mennesker som har svært ved at sige nej, perfektionister, kontrolfreaks, bekymrende og meget kritiske mennesker.

I løbet af uddannelsen får i redskaber til at arbejde med stresscoaching. Det er en systematisk tilgang der er tilpasset således, at vi som coaches kan hjælpe klienter med at skabe balance og blive bedre til at takle stress.

Overordnet kommer vi omkring; Hvad er stress, hvordan kan vi forebygge stress, hvad er årsagen til at vi som moderne mennesker får stress, hvordan hjælper vi klienter som kan være i forskellige faser af stress – ja, vi kommer omkring emnet så du står klar til at hjælpe denne gruppe.

Mellem modul 6 og 7 modtager du en case. Casen skal besvares skriftligt og sendes besvaret til Mette senest 14 dage inden certificering. Ønsker du ikke at blive certificeret, er besvarelsen frivillig.

Modul 7 – som er sidste modul her mødes vi til online certificering. Denne del er frivillig, og ønsker du at blive certificeret koster det kr. 750,-

Udover en tilbagemelding på casen, så består denne del af en live session som fremvises, enten i mindre grupper, eller overfor Mette og udefra kommende censor. Mere info omkring denne del i en uddybende video.

Hvad med det praktiske?

Tilmeld dig inden d. 31/5 og få hele uddannelsen til kun 2.500,-  

Efter tilmelding modtager du en velkomstmail med praktiske informationer.

Den 1. mandag i måneden modtager du pr. mail modulets materiale som består af 1 video, lydfil og 1-2 individuelle øvelser , samt 1 gruppeøvelse.

Dertil kommer der løbende ekstra materiale som inspiration bl.a. meditationer.

Du bestemmer helt selv hvornår du studerer og materialet er dit for altid.

Du modtager materiale: D. 3/6 – D. 1/7 – D. 5/8 – D. 2/9 – D. 7/10 – D. 4/11

D. 2/12 er der certificering

 

Hvordan er online coachuddannelsen opbygget?

Onlineuddannelsen består af 6 undervisningsmoduler, samt certificering som er frivillig – i alt 7 måneder.

Alt materiale, øvelser, videoklip samt lydfiler sendes på din mail.

Dertil kommer et tilbud om supervision/feedback. Det er 3 halve dage, hvor vi mødes live online. Dette er valgfrit og et tilkøb til kr. 500,- pr. gang. Det anbefales, at deltage min 1 gang, da det gør dig endnu skarpere på din rolle som coach og du dermed vil føle dig rigtig godt klædt på.

Det foregår ved, at 1 melder sig som coach, og 1 fra gruppen melder sig som klient. Der vises en online live session på ca. 1 time. Efterfølgende modtager coachen feedback fra resten af gruppen og Mette. Der vil være 2 runder i løbet af denne dag.

Der er tilbud om supervision 3 dage af 3 timers varighed pr. gang (1 af dagene bliver en lørdag formiddag)

Her modtager du dybdegående feedback på din rolle som Life coach. Dette vil give dig yderligere selvtillid ind i rollen som coach, og du får mere viden om hvordan forskellige modeller kan gribes an.

At få supervision styrker din faglighed.

Datoerne til supervision er:

D. 17/8 kl. 10:00 – 13:00

D. 11/10 kl. 10:00 – 13:00

D. 29/11 kl. 15:00 – 18:00

Til sidst anbefales det, at man mødes online 1 gang mellem hvert modul med sin gruppe og får øvet teknikker og modeller. Gruppen er for de fleste også stedet, hvor man søger et fællesskab med ligesindede. Hvor der er plads til sparring og en snak om materialet.

Tidsperspektivet:

Afsæt mellem 8-10 timer pr. måned – alt afhængig hvor dybt du vil gå i materialet og hvor ofte i vil mødes i gruppen.

DET GODE VED ONLINE:

Det gode ved online er, at det er meget mere fleksibelt. Du modtager indholdet direkte på din mail, som du kan tilgå når det passer din kalender og der hvor det giver mening for dig.

Materialet er dit for altid.

Er du klar til at blive stress og life coach? 

Så tryk på linket her og du sikre dig din unikke plads med opstart d. 3/6-24

KØB DIN PLADS HER

Hvorfor andre har tilmeldt sig:

“Jeg har valgt at starte coach uddannelse hos Dvinges hus, fordi jeg i mit arbejde som kropsterapeut, med klienter der kommer med udfordringer og har det svært, har følt at jeg havde brug for metoder, der tager udgangspunkt i det talte sprog. At få teknikker og værktøjer, som er med til at skabe bevidsthed om, at når der mangler mål og sammenhæng i livet – så reagere kroppen. Allerede efter første og andet modul, har jeg fået brugbare og aktuelle værktøjer med hjem, som jeg har kunne implementere i mit arbejde som terapeut med mine klienter. Det har skabt mening og glæde for både dem og for mig”.

 (Birgith Spangenberg Kropsterapeut)

  

Jeg har valgt, at starte på online coach uddannelsen hos Mette Egebjerg Dvinge, fordi jeg har stor interesse i personlig udvikling. Jeg har læst mange bøger om emnet og synes det er vildt hvor meget det har rykket mig, i en positiv retning. Efter et kursus hos Mette, om skygge arbejde, fik jeg lyst til endnu mere viden. Da jeg så, at det er muligt at tage uddannelsen online, tog jeg en beslutning om at det er nu jeg skal gå endnu mere i dybden, med min interesse i personlig udvikling. Det er smart med online undervisning, for så kan jeg deltage lige fra det sted jeg har lyst. Jeg gør det 100 % for mig, og er sikker på at jeg kan bruge uddannelsen efterfølgende. (Makeup artist Malene Bech)

Jeg glæder mig rigtig meget til at starte på life coach uddannelsen hos Dvinges. Jeg har tidligere deltaget i workshops hos Mette, hvilket klart kan anbefales. Online life coach uddannelsen vil jeg bruge som et redskab i mit arbejde med unge mennesker, samt i eget liv. At det er online, sparer mig for timers kørsel som jeg i stedet kan bruge på fordybelse eller med min familie.

(Pædagog Mona Jacobsen)

 Er det noget for dig?

Det kan være du længe har ønsket at komme med på den fysiske uddannelse,men har synes det var for dyrt,tidsrammen ikke passede, du skulle køre for langt eller synes det var for upraktisk i forhold til dit nuværende liv.

Det kan være dig der længes efter at få nogle redskaber som du kan bruge i dit nuværende arbejde eller begynde at praktisere coaching som et bierhverv/fuldtid.

Det kan være dig som står med et ben i hver lejr. Du kan mærke der skal ske noget andet arbejdsmæssigt, og du er nysgerrig på hvad en coach uddannelse kan betyde for din fremtid.

Det kan være dig der har været udsat for kriser, stress, skilsmisse eller på anden måde har fået hjælp og derfor nu gerne vil bruge dine erfaringer og derved hjælpe andre.

Og så kan det også være til dig som er nysgerrig på dig selv og dem omkring dig og gerne vil styrke din viden om mennesker.

 

Referencer:

“Jeg har netop afsluttet mit forløb ved Mette Dvinge – som stress og lifecoach og har fået en god og solid
redskabskasse med herfra både fysisk og mentalt. Jeg har i den grad skullet arbejde med mig selv, og det
har da indimellem været hårdt, men også utrolig givende. Som coach er det jo nødvendigt at kende sig selv
ret godt, også de mindre charmerende sider. Jeg er blevet meget mere bevidst om mine egne
handlemønstre og har fået redskaber til, hvordan jeg kan arbejde med dem. Jeg brænder for at hjælpe
andre til at få et bedre og mere afbalanceret liv, og Mette har været medvirkende til, at jeg tror på at jeg
kan gøre en forskel, også uden at overforbruge mig selv.
Mette er en fantastisk nærværende person, som ikke er bange for at være direkte og ærlig, dog har Mette
evnen til at gøre det på en kærlig og empatisk måde. Mette rummer en stor faglighed, og har tydeligvis en
del erfaring inden for området, som gør at hendes undervisning bliver troværdig, omskiftelig og
nytænkende. Gennem forløbet er der også mulighed for både fælles og enkel supervison, hvilket har været
meget givende. Mette rummer forskellighederne blandt kursisterne og har et overblik, som gør at hun får
alle med, og forstyrrer os ”tilpas”
Jeg kan på det varmeste anbefale et forløb hos Mette Dvinge. Det er den bedste gave, man kan give sig
selv. Selvindsigt, styrke, øget selvtillid og selvværd vil for mig være ordene der kommer frem, hvis jeg kort
skal beskrive, hvad jeg har fået ud af forløbet”  (Mona Sørensen Tarm)

“Forskellen på mig som person, er den måde jeg agerer på i min verden. Jeg kender (og forstår) mig selv med faglige øjne, og at have fået den faglige indsigt giver mig plads til at kunne rumme mine følelser, hvor jeg tidligere har pakket flere af dem væk. Det betyder, at jeg er blevet langt mere autentisk i mit liv, jeg har tilladt mig at være hele mig. Og sikken en befrielse det er. Jeg vil til hver en tid anbefale netop denne uddannelse. Den er bundsolid med det hele menneske i centrum. Og med en super kompetent underviser, som også er god til at dele af hverdagens faktuelle eksempler”.
(Berit Jensen – Skive)

“Jeg er kommet til at hvile mere i mig selv. Jeg har fundet nye sider af mig selv og blevet mere afslappet ifht andre. Jeg har fået en gave ved at tage denne rejse som jeg ikke ville være foruden”
 (Lotte Andersen)

“Jeg har fået rigtig meget ud af det og lært meget om mig selv og andre. En gave som alle burde give sig selv”.
(Tina Munksgaard)

“Det er helt klart det bedste jeg har gjort for mig selv. Tak til Mette som har guidet os igennem med en utrolig viden og dejlig måde at være på. Er du i tvivl om du skal tage uddannelsen, så spring ud i det og lad tvivlen komme dig selv til gode”.
 (Gitte Brygger Poulsen)

“Det er mega spændende og dejligt med variationer i undervisningen. Opbygningen er rigtig god. Uddannelsen har givet mig en stor forståelse for
mine tidligere handlemønstre og jeg føler mig godt klædt på til at coache andre. Det er den største gave jeg har givet mig selv”.
(Malene Bech)

“Mette Dvinge er en inspirerende coach og underviser, som man mærker brænder for at dele sin viden og brænder for at andre skal opleve nyttevirkningen af coaching. I løbet af denne rejse mod at kalde mig Life Coach får man mange nyttige værktøjer med sig i bagagen. Mette er rigtig god til at understøtte ens udvikling på rejsen”.
(Laila Visholm)

ER DU I TVIVL?

Så tilbyder jeg en gratis afklarende samtale, hvor vi sammen kan finde ud af om det er denne vej der venter på dig. 

Send en e-mail på: Mette@dvinges.dk
og du vil modtage yderligere info.

Kontakt Mette på:

Mette@dvinges.dk eller på 30912560

De bedste hilsner fra

Mette Dvinge